اخبار
امضای تفاهم نامه سازمان جنگل ها با استانداران مناطق هیرکانی وارسبارانی
امضای تفاهم نامه سازمان جنگل ها با استانداران مناطق هیرکانی وارسبارانی دررابطه با مدیریت پایدار منابع طبیعی | بازدید :19

نشست استانداران ناحیه هیرکانی وارسبارانی با مدیران ارشد سازمان
نشست استانداران ناحیه هیرکانی وارسبارانی با مدیران ارشد سازمان جنگلها در ساری | بازدید :37

بازنشستگان ذخایر با تجربه وارزشمند | بازدید :35
انتصاب جدید درمعاونت امورجنگل | بازدید :101
جنگل های هیرکانی تشنه باران است | بازدید :36
برنامه راهبردی توسعه جنگل ها ومرتع داری تدوین می شود | بازدید :70
برنامه راهبردی توسعه جنگل ها ومرتع داری تدوین می شود
آب وهوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
26 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:15 حداکثر دما:27

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها