دریک نشست تخصصی
راهکارهای احیای جنگل های هیرکانی بررسی شد

قائم مقام دفتر حفاظت وحمایت درشمال کشور
مبارزه با آفات وبیماری های جنگل های هیرکانی درسطح 19 هزار هکتار

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
کوتاه شدن مدت تجدید نظر طرح های جنگلداری از سال آینده

مدیرکل دفتر جنگل کاری پارکها و ذخیره گاههای جنگلی :
درختان با ارزش جنگل های هیرکانی در 40 ذخیره گاه جنگلی محافظت می شوند

مدیرکل دفتر جنگل کاری پارکها و ذخیره گاههای جنگلی :
113 پارک جنگلی درشمال کشور احداث شده است.

اخبار
سرپرست دفتر جنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی :جنگل های هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژ نتیکی
جنگلهای هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی است | بازدید :278

دریک نشست تخصصی
راهکارهای احیای جنگل های هیرکانی بررسی شد | بازدید :19

قائم مقام دفتر حفاظت وحمایت درشمال کشور
مبارزه با آفات وبیماری های جنگل های هیرکانی درسطح 19 هزار هکتار | بازدید :25

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
کوتاه شدن مدت تجدید نظر طرح های جنگلداری از سال آینده | بازدید :29

مدیرکل دفتر جنگل کاری پارکها و ذخیره گاههای جنگلی :
درختان با ارزش جنگل های هیرکانی در 40 ذخیره گاه جنگلی محافظت می شوند | بازدید :33

مدیرکل دفتر جنگل کاری پارکها و ذخیره گاههای جنگلی :
113 پارک جنگلی درشمال کشور احداث شده است. | بازدید :42

مدیرکل دفترجنگلداری :
حدود 85 درصد واردات چوب از بندرهای گیلان ومازندران انجام می شود | بازدید :48

مدیرکل دفتر جنگل کاری پارکها و ذخیره گاههای جنگلی :
85 هزار هکتار از اراضی شمال کشور زیرکشت چوب قرار دارد | بازدید :54

قائم مقام دفتر حفاظت وحمایت درشمال کشور
11 هزار و 500 نشانه ارتفاعی دراراضی ملی شمال کشور نصب شده است  | بازدید :70

مدیر کل دفتر جنگل کاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی
33 نهالستان جنگلی در شمال کشور دایر است | بازدید :59

معاون امورجنگل
تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک جنگل در سفر به چین | بازدید :67

آب وهوا

وضعیت کنونی: نیمه ابری
20 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف تا قسمتی ابری
حداقل دما:10 حداکثر دما:20

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها