اخبار
سرپرست دفتر جنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی :جنگل های هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژ نتیکی
جنگلهای هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی است | بازدید :179

گرامیداشت هفته دفاع مقدس | بازدید :30
به مناسبت هفته دولت
تقدیر از نمونه های منابع طبیعی درروز کارمند  | بازدید :67

افزایش پنج درصدی وسعت جنگل های شمال | بازدید :55
درمرکز مهندس ساعی کلارآباد :
گردهمایی سراسری مسئولین روابط عمومی ادارات کل منابع طبیعی | بازدید :83

آب وهوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
26 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: آفتابی
حداقل دما:24 حداکثر دما:37

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها