آب وهوا

وضعیت کنونی: گرد و خاک
32 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف تا قسمتی ابری
حداقل دما:22 حداکثر دما:35

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها